JAUNUMI IZGLĪTĪBĀ: „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’

Virsraksts

„Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’

Pamatteksts

​Rīga, 2015.gada 2. februāris. – Šī gada 1.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāk projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Tā mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā.

Projekta pasākumi būs vērsti divos galvenajos virzienos: 1) Latvijas inovatīvās pieredzes globālās/attīstības izglītības popularizēšana; 2) debates par izglītības lomu konkurētspējas stiprināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu pasaulē starp Latvijas, ES un Austrumu partnerības valstu globālās un attīstības jomas speciālistiem.
Projekts paredz plaši iesaistīt Latvijas sabiedrību – izglītības un attīstības jomas speciālistus, pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un jauniešus, lai veicinātu domu apmaiņu par ES aktuālajiem notikumiem. Tie ir, piemēram, Eiropas gads attīstībai, Eiropas valstu un sabiedrības uzdevumi labklājīgas un drošas nākotnes veidošanā, Latvijas un partnervalstu globālās/attīstības izglītības spēlētāju loma Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM 2015) un Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Debatēs iesaistīsies 8 ES dalībvalstu (Latvija, Čehija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija un Vācija) un 2 Austrumu partnerības valstu (Gruzija un Ukraina) attīstības un izglītības jomu speciālisti, notiks viedokļu apmaiņa par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21.gs. prasmju pilnveidošanā. Būtiska ir Austrumu partnerības valstu piedalīšanās domu apmaiņā, un esošās labās prakses izzināšanā, jo  šobrīd aktuāls ir jautājums par drošības un sadarbības telpas paplašināšanu jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Debates veicinās Eiropas integrācijas idejas īstenošanu praksē, izzinot dažādas pieejas attīstības jautājumu iekļaušanā izglītībā.

Projekta klātienes un e-vides debatēs iesaistītie Latvijas un starptautiskie partneri pulcēsies projekta centrālajā pasākumā – globālās izglītības forumā, kas norisināsies 2015.gada 8.-10.jūnijā, Valmierā, Vidzemes Augstskolā, pulcējot ap 60 izglītības un attīstības jomas profesionāļus no izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskās un zinātniskās pētniecības struktūrām no vairāk nekā 10 valstīm.

Foruma diskusiju rezultāti tiks apkopoti kā „Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā”. Tie būs publiski pieejami e-vidē un tiks izsūtīti nozīmīgākajām globālās izglītības nozares organizācijām Latvijā un Eiropā.

Latvija globālajā izglītībā ir uzkrājusi unikālu pieredzi – IAC ir izveidojis globālās izglītības skolu tīklu, tajā ietilpst 30 Latvijas skolas, kas ir kļuvušas par vietējo kopienu attīstības izglītības resursu centriem un ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātājām kopienās. Ir izveidotas tālākizglītības programmas skolotājiem, izdoti globālās/attīstības izglītības mācību materiāli jauniešiem, politikas veidotājiem, ir veikts pētījums par globālās izglītības klātesamību skolu dienaskārtībā.

Globālās izglītības forums ir viens no lielākajiem ilgtspējas pasākumiem IAC īstenotajā Eiropas Komisijas projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kas ir mērķtiecīgi virzīts globālās izglītības aktualizēšanas process pašvaldību, nacionālā un ES līmenī. Forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ finansē Latvijas valsts.

 
Par „Izglītības attīstības centru”
„Izglītības attīstības centrs” (IAC) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un organizāciju profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē. IAC darbības mērķi virzīti uz sabiedrības, kas ir izglītota, iekļaujoša un kas mācās, attīstību un nostiprināšanu Latvijā. Par IAC darbību un īstenotajiem projektiem lasiet mājas lapā www.iac.edu.lv.

Informācijas resursi internetā:
• Izglītības attīstības centrs: http://www.iac.edu.lv , www.globalaizglitiba.lv
• Projekts „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/globala-izglitiba-3i/

Mediju kontaktiem:
Diāna Stendzeniece, projekta publicitātes koordinatore

Derīgums beidzas

 

Lejuplādēt

 

Pielikumi

Izveidoja plkst. 2015.02.06. 11:55. Autors: Portāla redaktore
Pēdējoreiz modificēts 2015.02.06. 11:55, modificējis Portāla redaktore