JAUNUMI IZGLĪTĪBĀ: Turpmāk Iespējamās misijas absolventi saņems skolotāja kvalifikāciju

Virsraksts

Turpmāk Iespējamās misijas absolventi saņems skolotāja kvalifikāciju

Pamatteksts

​Ar prieku un lepnumu Iespējamās misijas komanda paziņo par Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas formalizēšanu. Turpmāk Iespējamās misijas dalībnieki, pabeidzot programmu, automātiski saņems tiesības turpināt darbu skolā, iegūstot arī skolotāja kvalifikāciju.

Līdz šim, lai turpinātu darbu skolā pēc diviem intensīviem mācību gadiem, Iespējamās misijas absolventiem bija nepieciešams iegūt arī formālu skolotāja kvalifikāciju, lai gan vismaz 650 akadēmiskās stundas veltītas, lai apgūtu mācīšanas un vadības prasmes, un iegūta pedagoģiskā prakse vismaz 1000 akadēmisko stundu apjomā. Līdz šim gandrīz puse absolventu ir veltījuši laiku un resursus, lai šo formalitāti nokārtotu un turpinātu darbu skolā.
Iespējamās misijas direktors Mārtiņš Kālis norāda: “Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas formalizēšana ir Iespējamās misijas plašāka novērtēšana. Programmas dalībniekiem un absolventiem tas rada sajūtu, ka ieguldītais darbs tiek novērtēts arī valstiskā līmenī. Ceru, ka tas motivēs vēl vairāk augstskolu absolventus kļūt par programmas dalībniekiem, lai apgūtu mācīšanās, mācīšanas un vadības prasmes, saņemtu profesionālu atbalstu un iedvesmotu bērnus mācīties!”

"Ziņu par Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas formalizēšanu uzņēmu ar neslēptu prieku,” atzīst Valdis Zuters, Iespējamās misijas skolotājs Tukuma Raiņa ģimnāzijā. “Tuvākos gadus es noteikti plānoju palikt skolā. Tā kā mērķi saistībā ar fizikas mācīšanu skolā un vispār fizikas izglītību Latvijā man ir ļoti augsti, tad mani iepriecina, ka laiks, ko citādi būtu jāvelta skolotāja formālās izglītības iegūšanai, es varēšu uzreiz veltīt šo mērķu aktīvai īstenošanai.”
Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums par Iespējamās misijas Līderības attīstības programmas saskaņošanu pieņemts š.g. 13. februārī, balstoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 662. Noteikumu projekta anotācijā īpaši izcelta Iespējamās misijas loma: “MK noteikumos, pamatojoties uz nodibinājuma “Iespējamā misija” līdzšinējo kvalitatīvo un produktīvo  darbību, īstenojot izglītības programmu pedagoģijā (t.sk. līderība, pārmaiņu un izglītības vadība), piesaistot izglītības sistēmai konkursa kārtībā izvēlētus motivētus, mācību priekšmetam atbilstošā nozarē izglītotus speciālistus, kuri līdztekus šīs programmas apguvei  divu gadu laikā strādā izglītības iestādē, t.i. ir ar pedagoģiskā darba praksi ne mazāk kā 18 mēneši un ne mazāk kā 16 mācību stundas nedēļā, ir iekļauts 6. punkts par iespēju šīs izglītības programmas absolventiem, iegūt tiesības strādāt par pedagogu.”
Atgādinām, ka vēl līdz 3. martam turpinās pieteikšanās Iespējamai misijai, kur aicināti tiek dažādu specialitāšu zinoši un mērķtiecīgi pēdējā kursa studenti, augstskolu absolventi un jaunie profesionāļi, kuri vēlas kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem, ietekmēt sabiedrības nākotni un vienlaikus sekmēt personīgās karjeras izaugsmi. Iespējamās misijas Līderības attīstības programma attīsta mācīšanas un vadības prasmes, kā arī piešķir mācību stipendiju un individualizētu atbalstu.

Vairāk par pieteikšanos šeit.
_______________________________________
Iespējamā misija ir 2008. gadā izveidota izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Tās dibinātāji – Swedbank, Lattelecom, Ideju partneru fonds – un atbalstītāji uzskata, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc tā ik gadu piesaista darbam skolā labākos augstskolu absolventus un palīdz viņiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki.

Papildu informācijai:
Sanita Kossoviča
IM Komunikācijas un partnerības vadītāja

Derīgums beidzas

 

Lejuplādēt

 

Pielikumi

Izveidoja plkst. 2015.02.23. 10:42. Autors: Portāla redaktore
Pēdējoreiz modificēts 2015.02.23. 10:42, modificējis Portāla redaktore