JAUNUMI IZGLĪTĪBĀ: M.Seile 6.Eiropas universitāšu-biznesa forumā: universitāšu un biznesa sadarbība veicina inovāciju rašanos un nodrošina zināšanu pārnesi

Virsraksts

M.Seile 6.Eiropas universitāšu-biznesa forumā: universitāšu un biznesa sadarbība veicina inovāciju rašanos un nodrošina zināšanu pārnesi

Pamatteksts

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalījās 6. Eiropas universitāšu – biznesa forumā Briselē, kur pārstāvēja Latviju kā Eiropas Savienības prezidējošo valsti un uzstājās ar uzrunu, uzsverot nepieciešamību stiprināt augstākās izglītības un biznesa sektoru sadarbību.

M.Seile savā uzrunā foruma dalībniekiem uzsvēra nepieciešamību uzlabot dialogu starp izglītības sektoru un darba devējiem, lai stiprinātu Eiropas kā inovāciju līdera pozīcijas.  Būtiski veicināt pētnieku un mācībspēku mobilitāti ne tikai starptautiskā kontekstā, bet arī starp akadēmisko un uzņēmējdarbības vidi. Universitāšu un biznesa sadarbība veicina inovāciju rašanos un nodrošina zināšanu pārnesi, tādēļ lielāka uzmanība jāpievērš kopīgu projektu īstenošanai un pētniecības ideju komercializēšanai, norādīja Seile. Ministre atzīmēja, ka Eiropas konkurētspēja un izaugsme ir arī viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm 2015.gada pirmajā pusē.

Ministre pievērsa uzmanību arī jautājumam par līdzsvara nepieciešamību starp valstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām augstākajā izglītībā. M.Seile pauda uzskatu, ka kvalitatīvai un ekonomikas vajadzības atbalstošai augstākajai izglītībai būtu ne tikai jānodrošina studenti ar noteiktu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, kas viņiem būs nepieciešams pēc absolvēšanas, bet arī jārada iespējas veicināt katra jaunieša personīgo attīstību un izaugsmi.

“Atsaucot atmiņā nesenos notikumus Eiropā, esmu pārliecināta, ka augstākajai izglītībai ir  jāstiprina arī demokrātiskās vērtības un cieņa pret dažādību, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgas un harmoniskas sabiedrības veidošanā. Svarīgi sabalansēt ekonomisko un sociālo dimensiju,” savu pārliecību pauda Mārīte Seile. 
Forums pulcēja 300 pārstāvjus no augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām Eiropas organizācijām, lai kopīgi spriestu par tādām tēmām kā uzņēmējdarbība un to veicinoša universitāte, kā arī cilvēki un inovācijas. Iepriekšējo gadu forumos secināts, ka ciešāka universitāšu un biznesa sadarbība var sniegt pozitīvu ieguldījumu Eiropas centieniem veidot izglītības sistēmu efektīvāku, atbalstot ekonomisko un sociālo attīstību.

Papildu informācija:
Egija Saļņikova
Padomniece komunikācijas jautājumos
Ministra birojs
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Derīgums beidzas

 

Lejuplādēt

 

Pielikumi

Izveidoja plkst. 2015.03.18. 9:04. Autors: Portāla redaktore
Pēdējoreiz modificēts 2015.03.18. 9:04, modificējis Portāla redaktore