JAUNUMI IZGLĪTĪBĀ: LIKTA atbalstīs skolotājus digitālo prasmju pilnveidē

Virsraksts

LIKTA atbalstīs skolotājus digitālo prasmju pilnveidē

Pamatteksts

​Ar mērķi uzlabot Latvijas skolotāju digitālās iemaņas, tai skaitā prasmes lietot tiešsaistes sadarbības un apmācību tehnoloģijas, 2014. gada rudenī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar partneriem no Igaunijas, Īrijas, Lietuvas un Vācijas uzsāka projekta "Introducing Online collaboration methods and tools in education" (Tiešsaistes sadarbības metodes un rīki izglītībai) īstenošanu.

Eiropas Savienības (ES) “ERASMUS+” atbalstītā “Online4EDU” projekta mērķis ietver mācību programmas, apmācību metodikas un rīku izstrādi, adaptāciju un ieviešanu skolotāju digitālo prasmju jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē un mākoņdatošanas iespēju izmantošanu. Skolotājiem šīs prasmes ir vitāli nepieciešamas gan skolotāju darba, gan apmācību procesa organizēšanai ar skolēniem. Mērķauditorija ir dažādu mācību priekšmetu un dažādu klašu grupu skolotāji.
“Latvijā ir nepieciešami inovatīvi pedagogi, kuru digitālo prasmju līmenis ir pietiekami augsts, turklāt tieši no viņiem ir atkarīgs Latvijas skolēnu e-prasmju līmenis. Man ir prieks redzēt, ka Latvijā mācību priekšmets “Datorika” ir aprobēts 157 skolās. Tāpat LIKTA sadarbībā ar asociācijas biedriem organizē apmācības ne tikai informātikas, bet arī citu priekšmetu skolotājiem. Redzot atsaucību, esmu pārliecināta, ka arī šis projekts skolotājiem sniegs jaunas un vērtīgas iemaņas, strādājot ar mūsdienās tik nepieciešamajiem tiešsaistes rīkiem,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Pirmais šī projekta solis jau ir veikts – izstrādāts pētījums “Skolotāju prasmes un pieredze tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā”. Tā rezultāti atklāj, ka vairāk par pusi skolotāju digitālās tehnoloģijas apmācību vajadzībām lieto retāk nekā reizi mēnesī. Piemēram, mācību procesā mobilās ierīces izmanto 58% aptaujāto, divas trešdaļas skolotāju praktiski nelieto tiešsaistes mācību platformas, savukārt reti vai nekad respondenti izmanto kalendāru, virtuālo sanāksmju un sociālo mediju sniegtās iespējas. Arī populāras tiešsaistes lietojumprogrammas un datu glabāšanu mākonī aptaujātie ikdienas darbā praktiski neizmanto.

 Tajā pašā laikā vairāk nekā 50% skolotāju šo tehnoloģiju izmantošanu vērtē kā svarīgu vai ļoti svarīgu, turklāt nepieciešamība celt skolotāju digitālās prasmes un ieviest jaunas, uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstītas mācību metodes un rīkus, uzsvērtas vairākos Eiropas Komisijas (EK) un Latvijas politikas dokumentos. Šī projekta ietvaros, LIKTA izstrādās apmācību metodoloģiju, mācību materiālus un tiešsaistes ECDL testus šo prasmju pilnveidei.

Šobrīd LIKTA kopā ar Eiropas partneriem veic nepieciešamo mācību materiālu un testu izstrādi, pilotapmācības sāksies 2015. gada beigās, un Latvijas skolotāji tiks aicināti piedalīties pilotprojektā un izvērtēt izstrādāto materiālu noderību.
Plašāku informāciju par projekta ietvaros veikto pētījumu var atrast Online4EDU mājaslapā: http://www.online4edu.eu/index.cfm/secid.181

Vairāk informācijas :
Māra Jākobsone,
LIKTA Viceprezidente,
+ 371 67311921, eprasmes@likta.lv

*Projekts "Introducing Online collaboration methods and tools in education" (Online4EDU) ir Eiropas Savienības ERASMUS+ atbalstīts projekts, ko īsteno LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija) sadarbībā ar partneriem no Igaunijas, Īrijas, Lietuvas un Vācijas.

infografika_onlinde4edu_LV.jpg

Derīgums beidzas

 

Lejuplādēt

 

Pielikumi

Izveidoja plkst. 2015.08.28. 16:00. Autors: Portāla redaktore
Pēdējoreiz modificēts 2015.08.28. 16:02, modificējis Portāla redaktore