Petijumi: Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva: ieteikumi praksei

Virsraksts

Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva: ieteikumi praksei

Pamatteksts

​Ieteikumi praksei sagatavoti, balstoties uz promocijas pētījumu „Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva”, kas pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (skolas pedagoģijas apakšnozarē) aizstāvēts 2011.gada 3.novembrī.

Ar pilnu pētījuma saturu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes datu bāzē http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/disertaciju-db/. Šajā aprakstā ir atspoguļoti atsevišķi pētījuma posmi – tie sniedz ieskatu pētījumā balstītās atziņās, kas ērti izmantojamas skolu praksē un izklāstītas kā priekšlikumi mācīšanās organizācijā stratēģiju izmantošanai pedagoģiskā procesa pilnveidei skolā.

Šajos ieteikumos lietotāju ērtības dēļ nav iekļautas sistemātiskas atsauces uz izmantoto literatūru, teorijām un pētījumiem, interesenti ar to var iepazīties promocijas darba pilnajā tekstā. Ieteikumu beigās ir pievienots literatūras saraksts pedagogiem, kurā ietverta nozīmīgākā skolu praksē izmantojamā literatūra, uz kuras ir balstīts promocijas darbs.

Derīgums beidzas

 

Pielikumi

Petijums_Nr1.pdf    
Izveidoja plkst. 2013.08.22. 13:20. Autors: SK\Administrator
Pēdējoreiz modificēts 2013.08.22. 13:50, modificējis SK\Administrator