Kā strādāt ar šo kursu

1. Iepazīšanās ar Word vidi

2.Teksta rediģēšana un formatēšana

3. Rindkopu formatēšana

4. Tabulas

5. Ilustrāciju iekļaušana

6. Pasta sapludināšana

7. Dokumentu noformēšana un drukāšana