Lentes pielāgošana

Lentes pielāgošana

Izmantojot lentes pielāgošanas iespējas, var pēc nepieciešamības personalizēt lenti. Piemēram, var izveidot jaunas cilnes un grupas un iekļaut tajās bieži lietotas komandas, vai arī pielāgot esošas cilnes atbilstoši vajadzībām.

Lai pievienotu pielāgotu cilni, veiciet šādas darbības:

Tiek izveidota cilne ar nosaukumu Jauna cilne (pielāgota) ar tai jau pievienotu jaunu grupu. Lai pārdēvētu cilni vai grupu, noklikšķiniet uz pārdēvējamās cilnes/grupas un tad pēc tam uz pogas , ierakstiet jaunu nosaukumu.

 

Grupai var pievienot nepieciešamas komandas. Lai to veiktu:

Lai izmainītu ciļņu secību, noklikšķiniet uz pārvietojamās cilnes un klikšķiniet uz bultiņas vai tik ilgi, kamēr ir iestatīta vajadzīgā secība.