Projekts "Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām"

B Learning.png

ERASMUS+ programmas atbalstīta projekta “Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām” (“Curriculum design for blended learning”, līguma Nr.2015-1-LV01-KA201-0013406)  mērķis ir veicināt sistēmisku skatījumu uz tiešsaistes un klātienes mācību izmantojumu mācību procesā skolās, stiprinot daudzveidīgu pedagoģisko pieeju lietojumu tehnoloģijām bagātā vidē un mācību satura digitalizāciju un integrāciju.

Projekta ietvaros ir tapusi tālākizglītības programma skolu vadības komandām, lai veicinātu skolu vadītāju izpratni un pieredzes apmaiņu kombinētu pieeju (tiešsaistes un klātienes mācību līdzsvarotu izmantojuma) integrācijai izglītības programmās, lai vairotu skolu gatavību īstenot kombinētās mācības, kā arī iedrošinātu pedagogus iesaistīties kombinēto mācību tīklojumos.

Programma sastāv no vadlīnijām tās īstenotājiem un skolu komandām, mācību materiāliem un pašdiagnostikas rīka skolām (vadītājiem un pedagogiem). Lai apgūtu programmu, skolas var patstāvīgi izmantot izstrādātos programmas materiālus vai arī uzaicināt programmas izstrādātājus īstenot programmu (vai konsultēt tās īstenošanu), piesakot savu interesi:  . Ieteicamais programmas īstenošanas apjoms – 36 akadēmiskās stundas.

Iepazīstieties ar programmas saturu vadlīnijās “KM skolu komandām”!

Ievads-Programmas parskats.pdfIevads-Programmas parskats.pdf

Ievads-KM skolu komandam.pdfIevads-KM skolu komandam.pdf

 

 

 Programmas dokumenti

 
  
  
Mape: 1.temats 1.temats
Mape: 2.temats 2.temats
Mape: 3.temats 3.temats
Mape: 4.temats 4.temats
Mape: 5.temats 5.temats
Mape: 6.temats 6.temats
Mape: 7.temats 7.temats

​