IKMĒNEŠA ANKETA SKOLĒNIEM: Piedalīties šajā aptaujā

Page Not Found

Oops! We coudn't find the page you're looking for.

Please try again later.

Error Code: 404

I. IKT MĀCĪBU PROCESĀ

IZMANTOTO JĒDZIENU DEFINĪCIJAS

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozīmē plašu tehnoloģisko instrumentu un resursu klāstu — datorus (tai skaitā klēpjdatorus un planšetdatorus), mobilos tālruņus, digitālās kameras, interaktīvās tāfeles, citu datoraparatūru, datorprogrammatūru (prezentāciju programmatūru, teksta apstrādes programmatūru un tabulas) un internetu.

IKT IZMANTOŠANA

1. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās meklēji informāciju internetā, izmantojot IKT? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

2. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izpildīji testus vai nodevi mājas darbus, izmantojot IKT? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

3. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās rakstīji vai rediģēji domrakstus, referātus vai esejas, izmantojot teksta apstrādes programmatūru, izmantojot IKT? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

4. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās analizēji datus vai informāciju, izmantojot IKT? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

5. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās veidoji multivides prezentācijas (piemēram, izmantojot skaņas vai video materiālus)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

6. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izmantoji simulācijas vai animācijas, lai pētītu sistēmas vai abstraktas koncepcijas? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

7. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izstrādāji sistēmu vai abstraktu koncepciju simulācijas vai animācijas? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

8. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās no attālinātas atrašanās vietas piekļuvi resursiem klases tīmekļa vietnē? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

9. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās sadarbojies ar klases skolēniem, izmantojot e-pastu, video konferences vai diskusiju lapas? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

10. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās strādāji kopā ar skolēniem vai pieaugušajiem ārpus klases (piemēram, citu skolu skolēniem vai pieaugušajiem padomdevējiem)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

11. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās meklēji informāciju internetā? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

12. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izpildīji testus vai nodevi mājas darbus? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

13. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās rakstīji vai rediģēji domrakstus, referātus vai esejas, izmantojot teksta apstrādes programmatūru? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

14. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās analizēji datus vai informāciju? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

15. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās veidoji multivides prezentācijas (piemēram, izmantojot skaņas vai video materiālus)? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

16. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izmantoji simulācijas vai animācijas, lai pētītu sistēmas vai abstraktas koncepcijas? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

17. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās izstrādāji sistēmu vai abstraktu koncepciju simulācijas vai animācijas? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

18. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās no attālinātas atrašanās vietas piekļuvi resursiem klases tīmekļa vietnē? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

19. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās sadarbojies ar klases skolēniem, izmantojot e-pastu, video konferences vai diskusiju lapas? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

20. Cik bieži Tu pēdējā mēneša laikā mācību stundās strādāji kopā ar skolēniem vai pieaugušajiem ārpus klases (piemēram, citu skolu skolēniem vai pieaugušajiem padomdevējiem)? Pārējo skolotāju stundās!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

21. Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu izmantoji šīs IKT programmas mācībās?

Vērtība 1, ja izmantojiet 1-3 reizes mēnesī
Vērtība 2, ja izmantojiet 1-3 reizes nedēļā
Vērtība 3, ja izmantojiet 4-5 reizes nedēļā
Vērtība 4, ja izmantojiet Biežāk nekā 5 reizes nedēļā

         
    1 2 3 4 Nekad
• Office programmas, tajā skaitā Word, Excel, PowerPoint un citas  
• Failu krātuve un koplietošana (piemēram, OneDrive)  
• E-pasts, kalendārs un kontaktpersonu saraksts (piemēram, Outlook, Office 365, Gmail u.c.)  
• Tiešsaistes sapulces, čats, video konferences (piemēram, Skype, Lync)  
• OneNote  
• Movie Maker  
• Infogr.am  
• Padlet  
• Citas  

22. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai prezentētu informāciju vai vadītu stundu? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

23. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai veiktu demonstrācijas klasē (piemēram, datorizētas simulācijas, virtuālie laboratorijas darbi)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

24. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai dokumentētu klases datus (piemēram, atzīmes, apmeklējumus)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

25. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai novērotu Tavas mācību sekmes un izstrādātu individuālu mācību plānu? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

26. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai iesaistītu stundā speciālistus, citu skolu skolotājus, sabiedrības pārstāvjus (piemēram, ar videokonferences palīdzību? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

27. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai prezentētu informāciju vai vadītu stundu? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

28. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai veiktu demonstrācijas klasē (piemēram, datorizētas simulācijas, virtuālie laboratorijas darbi)? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

29. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai dokumentētu klases datus (piemēram, atzīmes, apmeklējumus)? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

30. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai novērotu Tavas mācību sekmes un izstrādātu individuālu mācību plānu? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

31. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT klasē, lai iesaistītu stundā speciālistus, citu skolu skolotājus, sabiedrības pārstāvjus (piemēram, ar videokonferences palīdzību? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

32. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT ārpus klases, lai komunicētu ar skolēniem (piemēram, izmantojot e-pastu)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

33. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT ārpus klases, lai izvietotu internetā citiem skolēniem pieejamus mācību materiālus (piemēram, blogā vai wiki)? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

34. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT ārpus klases, lai komunicētu ar skolēniem (piemēram, izmantojot e-pastu)? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

35. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā izmantoja IKT ārpus klases, lai izvietotu internetā citiem skolēniem pieejamus mācību materiālus (piemēram, blogā vai wiki)? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

INDIVIDĀLĀ MĀCĪBU PIEEJA

36. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā ļāva Tev pašam izvēlēties mācību tēmas un jautājumus, ko izzināt? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

37. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā ļāva Tev izvēlēties, kā Tu izpildīsi uzdevumu vai kā demonstrēsi to, ko esi iemācījies? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

38. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā deva Tev iespēju mācīties vai strādāt Tevis paša izvēlētā tempā? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

39. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā pielāgoja mācību tempu, ņemot vērā Tavu izpratnes līmeni? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

40. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā pielāgoja uzdevumus vai stundas struktūru Tev, ņemot vērā Tavas zināšanas, prasmes un mācību vajadzības? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

41. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā stundā izmantoja tēmas, aktivitātes vai piemērus, kas saistīti ar Tavu dzīvi ārpus skolas? Projekta “Gatavi Rītdienai!” skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

42. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā ļāva Tev pašam izvēlēties mācību tēmas un jautājumus, ko izzināt? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

43. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā ļāva Tev izvēlēties, kā Tu izpildīsi uzdevumu vai kā demonstrēsi to, ko esi iemācījies? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

44. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā deva Tev iespēju mācīties vai strādāt Tevis paša izvēlētā tempā? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

45. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā pielāgoja mācību tempu, ņemot vērā Tavu izpratnes līmeni? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

46. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā pielāgoja uzdevumus vai stundas struktūru Tev, ņemot vērā Tavas zināšanas, prasmes un mācību vajadzības? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

47. Cik bieži Tavi skolotāji pēdējā mēneša laikā stundā izmantoja tēmas, aktivitātes vai piemērus, kas saistīti ar Tavu dzīvi ārpus skolas? Pārējie skolotāji!
Biežums: 0%-100% (0% nekad, 100% katrā stundā)

0%

Izveidoja plkst. 2019.09.12. 3:52. Autors:
Pēdējoreiz modificēts 2019.09.12. 3:52, modificējis